Bất động sản

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Nhóm ngành Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các hoạt động sau: – Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như: + Hoạt động của...[ Xem chi tiết ]

Bán buôn tổng hợp

Bán buôn tổng hợp Thái Minh
Bán buôn tổng hợp Thái Minh

Nhóm ngành bán buôn tổng hợp được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, (có hiệu lực từ ngày 20/8/2018), theo đó: 469 – 4690 – 46900: Bán buôn tổng hợp Nhóm này gồm: Bán buôn...[ Xem chi tiết ]

Kho bãi hàng hóa

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Thái Minh
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Thái Minh

Mã ngành nghề Kho bãi và lưu giữ hàng hoá được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam Ngành nghề Kho bãi và lưu giữ hàng hoá gồm: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan; Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng...[ Xem chi tiết ]

môi giới đấu giá hàng hóa

Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Thái Minh
Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Thái Minh

Ngành nghề Đại lý, môi giới, đấu giá gồm: Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa:Các hoạt động môi giới mua, bán các loại hàng hóa: thương nhân là trung...[ Xem chi tiết ]

Tin tức

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Nhóm ngành Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các hoạt động sau: – Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh...Xem thêm

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Thái Minh
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Thái Minh

Mã ngành nghề Kho bãi và lưu giữ hàng hoá được mã hóa theo hệ...

Bán buôn tổng hợp Thái Minh
Bán buôn tổng hợp Thái Minh

Nhóm ngành bán buôn tổng hợp được quy định tại Phụ lục II ban...

Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Thái Minh
Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Thái Minh

Ngành nghề Đại lý, môi giới, đấu giá gồm: Hoạt động đại lý...