Tin tức

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Khi đề nghị được hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu phó tổng giám đốc PVN), luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh và Lương Văn Hòa) giải thích ông Sơn phụ trách tài chính nên có thể giải đáp các vướng mắc. Luật sư thông báo với ông Sơn có hai nội dung trong giám định được trưng cầu...Đọc Thêm

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Khi đề nghị được hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu phó tổng giám đốc PVN), luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh và Lương Văn Hòa) giải thích ông Sơn phụ trách tài chính nên có thể giải đáp các vướng mắc. Luật sư thông báo với ông Sơn có hai nội dung trong giám định được trưng cầu...Đọc Thêm

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Khi đề nghị được hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu phó tổng giám đốc PVN), luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh và Lương Văn Hòa) giải thích ông Sơn phụ trách tài chính nên có thể giải đáp các vướng mắc. Luật sư thông báo với ông Sơn có hai nội dung trong giám định được trưng cầu...Đọc Thêm

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Khi đề nghị được hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu phó tổng giám đốc PVN), luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh và Lương Văn Hòa) giải thích ông Sơn phụ trách tài chính nên có thể giải đáp các vướng mắc. Luật sư thông báo với ông Sơn có hai nội dung trong giám định được trưng cầu...Đọc Thêm

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Thiết kế nội thất biệt thự cao cấp Vinhomes Riverside

Khi đề nghị được hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu phó tổng giám đốc PVN), luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh và Lương Văn Hòa) giải thích ông Sơn phụ trách tài chính nên có thể giải đáp các vướng mắc. Luật sư thông báo với ông Sơn có hai nội dung trong giám định được trưng cầu...Đọc Thêm