Bảng chức năng ngoài thiết kế web

Chú ý : chức năng chỉ mang tính demo ( có thể thay hoặc chuyển sang dạng khác khi bị xung đột 1 số chức năng khác )
STT Tên chức năng Demo Giá Ghi chú
1 Click zoom image Demo 200k click phóng ảnh
2 Hover zoom images Demo 200k chỉ vào zoom ảnh
3 Soi ảnh Demo 200k Ghi chú
4 Tab menu Demo 500k Ghi chú
5 Slider sản phẩm ( hoặc logo ) Demo 300k Ghi chú
6 Làm ảnh qc + slider 100k - 200k Dạng đơn giản giành cho web giá rẻ (web yc thì liên hệ )
7 Giỏ hàng 500k Dành cho web giá rẻ (web yc thì liên hệ )
8 Giao diện mobi ( web giá rẻ ) 500k Dành cho web giá rẻ (web yc thì liên hệ )
9 Comment + like + share FB 200k Dành cho web giá rẻ ( web yc thì hỗ trợ )
10 Chuyên mục – chuyên mục 200k Dành cho web giá rẻ ( web yc thì hỗ trợ )
11 Các ngôn ngữ 300k Tự dịch (google dịch hỗ trợ)
12 Chức năng khác Giá liên hệ